CELE PSYCHOTERAPII GESTALT

CELE PSYCHOTERAPII GESTALT

Podczas wstępnych konsultacji będziemy wspólnie poszukiwać Twoich indywidualnych celów w psychoterapii w kontekście kłopotów, jakich obecnie doświadczasz w życiu oraz tego, jak chciałabyś / chciałbyś aby było w Twoim życiu inaczej.

W procesie psychoterapeutycznym, w zależności od indywidualnych potrzeb, można pracować nad następującymi obszarami:

integracja osobowości – czyli dojrzewanie poprzez poznanie i zaakceptowanie siebie we wszystkich blaskach i cieniach

świadome dokonywanie wyborów i branie odpowiedzialności za nie

nauka nowych sposobów zachowań w sytuacjach trudnych

zmiana nawyków z niszczących na wspierające

nauka komunikacji wprost jako podstawy budowania relacji w oparciu o autentyczność

nauka stawiania i szanowania granic innych osób

zaprzyjaźnienie się ze sobą, pielęgnacja życzliwego podejścia do siebie samego

odnalezienia poczucia sensu i celu własnego życia.  

Jeśli powyższe założenia przemawiają do Ciebie – zapraszam na pierwszą konsultację, która może stać się początkiem podróży w głąb siebie.

Magdalena Jelonkiewicz-Bałdys