JAK WYGLĄDA PIERWSZA KONSULTACJA?

JAK WYGLĄDA PIERWSZA KONSULTACJA?

 

Przed rozpoczęciem procesu psychoterapeutycznego zapraszam Ciebie na trzy wstępne konsultacje, podczas których:

TY:

  • Będziesz mogła / mógł przyjrzeć się swojemu problemowi z szerokiej perspektywy
  • Ustalić ogólny cel psychoterapii (który później może ewaluować w zależności od tego, czego będziesz doświadczać w życiu)
  • Dowiesz się, na czym będzie polegać nasza praca
  • Poznasz metody pracy w psychoterapii Gestalt
  • Sprawdzisz, czy dobrze ze mną się czujesz i czy jesteś gotów / gotowa na dalszą wspólną pracę


JA:

  • Wspólnie z Tobą sprawdzę, jaka forma pomocy będzie dla Ciebie najwłaściwsza (psychoterapia, coaching, trening komunikacji, konsultacja psychiatryczna, warsztaty rozwoju osobistego)
  • Opowiem Ci, na czym polega psychoterapia Gestalt
  • Przedstawię Ci zasady dalszej pracy: częstotliwość, formę spotkań i warunki finansowe.

Pierwsze i każde kolejna konsultacja trwa 60 minut. Nie musisz się do niej przygotowywać. Zadbam o to, byś miał/a czas i przestrzeń do opowiedzenia o tym, co spowodowało, że zgłosiłaś / zgłosiłeś się po pomoc.

 

Koszt: 120 zł.

 

AUTORKA: Magdalena Jelonkiewicz-Bałdys